කතන්දරයක්

මේක ඉරිද පූජාවෙදි ෆාදර් කියපු කතාවක්...
එදා තිබෙ පාපොච්චාරනය ගැන දේශනාවක්..
___________________________________________________________

එක පව්ලක හිටියලු අක්කයි මල්ලියිදෙන්න ආච්චිලෑ ගෙදර ගියාලු නිවාඩුවට. ආච්චිගෙ ගෙදර ඉද්දි ආච්චි දෙන්නට වැඩ පවරලලු තියෙන්නෙ. උදේට එක්කෙනෙක් ගේ අතුගානව , දවල්ට පිඟන් හෝදන්නෙ තව කෙනෙක් ... ඔයවගේ

මල්ලි දවසක් දුන්නක් හදාගෙන සෙල්ලන් කරන්න ගියාලු.. ගහක තිබ්බ අඹ ගෙඩි වලට විදින්න කොච්චර උත්සහ කරත් එකක්වත් හරි ගියෙ නෑලු..
ඉතින් කොල්ල කළකිරීමෙන් ආපහු එද්දි දැක්කලු ආච්චිගෙ කුකුළ ඉන්නව .. කොලුව නිකමට වගේ කුකුළට දුන්නෙන් විද්දලු ... කුකුළ එතනම මළාලු ..
මේක කාටවත් ම නොකිය කොලුව මොකුත් නොදන්න ගානට ගෙදරට වෙලා හිටියලු ....
හවස අක්ක ඇවිත් මල්ලිට කිව්වලු " මල්ලි .. දවල්ට කාපු පිඟන් හෝදන්න  " අක්ක අක්කගෙ වැඩක් මල්ලිට කිව්වලු ..
මල්ලි " මට බෑ .. ඒක ඔයාගෙ වැඩක් නෙ .. "
අක්ක " ආච්චිට කියනවා .... "
අක්ක සිද්දිය දැකල ..
දැන් අක්ක හැමදාම මල්ලිට වැඩ කියනවලු .. මල්ලි බෑ කිව්වොත්
" ආච්චිට කියනවා .... "
ටික දවසක් යද්දි මල්ලි අක්කගෙ වහලෙක් වගේ උනාලු ..
මල්ලිට මේක එපා වෙලා තීරණය කලාලු ආච්චිට ඇත්තම කියන්න ...
මල්ලි ආච්චිව හම්බෙන්න ගියාලු ..
මල්ලි "ආච්චි.. මම දවසක් දුන්නෙන් සෙල්ලන් කර කර හිටිය"
ආච්චි " ඉතින් "
මල්ලි "එතනින් ආච්චිකෙ කුකුල ගියා"
ආච්චි " ඉතින් "
මල්ලි "මම කුකුලට දුන්නෙන් විද්ද"
ආච්චි " ඉතින් "
මල්ලි " කුකුල මැරුන"
ආච්චි " ඉතින් "