රජතුමාගේ සිහිනය

අපේ අන්දරේ සහ රජතුමා වගේ ඉන්දියානු ගැමි කතා සම්ප්‍රදායේ  තියෙනව අක්බාර් රජතුමා සහ බිබල් Akbar and Birbal) ගෙ කතා එකතුවක්. මේක ඒවායින් එකක්.

අක්බාර් රජතුමා දවසක් සිහිනයෙන් දැක්කලු, රජතුමාගේ කටේ එක දතක් හැර අන් සියලු දත් හැලී ගොස් ඇති ආකාරය.

රජතුමා තම රාජකීය සිහින තෝරන්නා කැඳවා මෙහි අරුත විමසා සිටියාලු.


මඳ වේලාවක් සිහිනය විමර්ශනය කල සිහින තෝරන්නා පැවසුවාලු " රජතුමනි, මා හට පැවසීමට ඇති අනාවැකිය මඳක් කනගාටුදායක එකක්, මෙම සිහිනයෙහි අරුත ඕබට ප්‍රතම ඔබගේ සියලුම නෑදෑයින් ජීවිතයෙන් සමුගන්නා බවත්, ජීවිතයේ අවසාන කාලයේ ඔබතුමාට හුදකලාව ජීවත් වීමට සිදු වන බවත්  මෙම සිහිනයේ අරුතයි "

මෙම ප්‍රකාශයෙන් රජතුමා දැඩි කලකිරීමට පත් වුනාලු. පසුදින රාජසභාවට පැමිනීම පවා මගහැර තම කාමරයටම වී ශෝකීව, අනාවැකිය ගැන සිහිකරමින් සිටියාලු.

මෙම හැසිරීම කණවැකුනු බිබල් රජතුමා බැහැදැකීමට පැමිනියාලු. බිබල් විමසුවාලු රජතුමාගේ කනස්සල්ලට හේතුව.


රජතුමා සිදුවූ සියල්ල බිබල් හට විස්තර කලාලු.


මඳ සිනහවක් පෑ බිබල් රජතුමාට කිව්වලු " රජතුමනි, මම ඔය සිහිනයේ තේරුම පවසන්නම්. ඇත්තෙන්ම එය ඉතා සුභ සිහිනයක්. මෙහි අරුත ඔබ තුමා ඉතා දිගු කාලයක් ජීවත් වන බවත්, ඔබගේ නෑයින්ට වඩා ඔබ නිරෝහීව දීර්ග ආයුශ ලබන බවත්.  " 

මෙම පිළිතුරෙන් දැඩි සතුටට පත් රජතුමා බිබල් හට තෑගිබෝග ලබාදී පිටත් කර හැරියාලු.