ඔයා දුකෙන් ද ?

අපි අපිට නැති වෙන දේවල් වලට, නොලැබුන දේවල් වලට කොච්චරනන් දුක් වෙනවද ?
ඒත් සමහරුන්ට ලැබිල තියෙන දේවල් එක්ක බලද්දි අපි කොච්චර වාසනාවන්තද කියල හිතෙනව...
පහල තියෙන වීඩියෝ එක හැමෝම බලල ඇති.. කමක් නෑ.. ආයෙ බලන්න..