වාස්තු දෝෂ සහ මළබද්දය

මොනරවාහිනියේ තවත් උදෑසන වැඩසටහනකි.
වාස්තු ඩයල් එකක් සහ ලොව සිටින අග්‍රගන්‍ය විද්‍යාඥකුගෙන් මෙන් ඔහුගෙන් ගරු ඝාම්භිරව ප්‍රශ්න අසන මාධ්‍ය ඩබලකි.
දුරකතනයෙන් අමතා වස්තු ඩයල් එකෙන් ප්‍රශ්න අසන  කාන්තා ප්‍රේක්ෂක රැසකි.  (සතියේ දින උදෑසනක් බැවින් බොහෝ පිරිමි රැකියාවේය, මම පිරිමියා ලෙඩ නිවාඩු පිට ගෙදර ය )

අපේ ගෑනුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න සහ සංවාදය සංශිප්තව

ගෑනි  : ළමයා ඉගෙනීමට දුර්වලයි. පාඩම් කරද්දි නින්ද යනව. බ්ලා බ්ලා ...
වාස්තු ඩයල් එක ගැටලුව අධ්‍යනය කිරීම : ගෙදර කොයි පැත්තෙද ලැට් එක තියෙන්නෙ ? කුරුපාව ප්‍රධාන උළුවස්ස හි පිහිටීම.  බ්ලා බ්ලා ...
වාස්තු ඩයල් එකේ ප්‍රතිකර්මය  : බෝධි පූජා පැවැත්වීම, ගෙදර ප්‍රධාන දොරේ දිශාව වෙනස් කිරීම. බ්ලා බ්ලා ... 

ගෑනි  : බාගෙට හදාගෙන අලුත් ගෙදරට ආවට පස්සෙ ගෙදර සම්පුර්ණ කරගන්න එක ගඩොලක්වත් බැඳ ගන්න බැරි උනා. බ්ලා බ්ලා ... 
වාස්තු ඩයල් එක ගැටලුව අධ්‍යනය :  ගෙදර දිග පළල , ගෘහ මුලිකයාගේ ලග්නය. . ගේ හදන්න පටන් ගත්තු දවස.. බ්ලා බ්ලා ... 
වාස්තු ඩයල් එකේ ප්‍රතිකර්මය  : ඉස්සරහ ගානටම ගෙදර පිටිපස්සේ පළලත් වැඩි කිරීම. බ්ලා බ්ලා ... 

ගෑනි  : ළමයා නිතර අසනීප වෙනවා. . බ්ලා බ්ලා ...
වාස්තු ඩයල් එක රෝග නිර්ණය කිරීම : ප්‍රධාන දොරටුවේ දිශාව , නිවසේ කාමර ගණන , නිවාස ඉදිරිපිට ජල මුලාශ්‍ර පවතීද . බ්ලා බ්ලා ... 
වාස්තු ඩයල් එකේ ප්‍රතිකාරය  :  නිවසේ ඇති ඩබල් හයිට් බිත්තිය නැති කිරීම. බ්ලා බ්ලා ... 

රෙස්ට් ඔෆ් ද ස්ටෆ් : බ්ලා බ්ලා ...  බ්ලා බ්ලා ...  බ්ලා බ්ලා ...  බ්ලා බ්ලා ...  බ්ලා බ්ලා ... 

ඉතිං රටකට හරියයි ද ඕයි. මේ තරමින් වත් මේ රට තියෙන එක ගැන සන්තෝස වෙනවල ... රෙද්ද , සරම