ඉරිද දිව්‍යපූජාවෙ දේශනාව

ඉරිද පල්ලි ගියෙ මීගමුවෙ බෝලවලාන මීසමේ පූජාවට. මේ පල්ලියෙ ෆාදර් මම ගොඩක් කැමති, දක්ෂ ධර්ම දේශකයෙක්. මේක ඔක්තෝම්බර් 31 ඉරිද පූජාවෙ දේශනාව..


කිසිම සංස්කරනයක් කරල නෑ.


එදා දේව වචනයෙ කියවීමට තිබ්බෙ සකේවුස් ගෙ කතාව ඇතුලත් කොටස.ඒක හැමෝම දන්නව ඇතිනෙ. පටිගත කිරීමෙ මුල් කොටසෙ ඒ කියවීමත් තියෙනව. දේශනාව මුලදිම ෆාදර් පල්ලියෙ සමිතියක් ගැන විනාඩියක් විතර කියනව..


මෙතනින් දේශනාව බාගෙන අහන්න.

මේ දේශනාව ඔයාලගෙ ජීවිතේටත් වැදගත් වෙයි කියල හිතනව..

හැමෝටම ජේසු පිහිටයි !!

No comments:

Post a Comment

කියන්න තියෙන දෙයක් මෙතන ලියන්න..