දෙවියන් වහන්සේ මුමුනයි


එක තරුණයෙක්ට හදිස්සියෙම තමුන්ගෙ රැකියාව නැතිවුනාලු. ඉදිරියට කරන්නෙ මොනාද කියල හිතාගන්න බැරුව හිටපු තරුණය ගියාලු පල්ලියෙ පියතුමාව මුනගැහෙන්න.

පියතුමා සමග කතාකරන්න අවස්ථාවක් ලැබුන වෙලේ තරුණය පියතුමාගෙන් ඇහුවලු "ෆාදර්.. මම මෙච්චර දෙවියන්වහන්සේගෙන් මට උදව්වක් ඉල්ලලත්, ඇයි එතුමා මට කිසි පිලිතුරක් නොදෙන්නෙ ?" කියල.

වයසක පියතුමා මොනවදෝ හෙමින් කිව්වලු. තරුණයට ඒ කියපුදේ ඇහුනෙනෑලු. තරුණය පියතුමාට ටිකක් කිට්ටුවෙලා කිව්වලු  " ෆාදර්, මට කියපු එක ඇහුනෙ නෑ " කියල.

එතකොට පියතුමා ආයෙ හෙමීට මොනවදෝ කිව්වලු. තරුණය පියතුමාට හොඳටම කිට්ටු වෙලා කිව්වලු, " ෆාදර්, මට කියපුදේ ඇහුනෙනෑ." කියල.

එතකොට පියතුමා ආයෙ හෙමීට කිව්වලු " සමහර වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ මුමුනනව. ඔබ එතුමාට කිට්ටුව හිටියොත් ඒ දේවල් ඇහේවි. " කියල.


පරිවර්තනයට උපුටාගැනීම මෙතනින්http://sinhala-catholic.blogspot.com

2 comments:

කියන්න තියෙන දෙයක් මෙතන ලියන්න..