නිවසක් සෑදීමේදී නිදන කාමරය බටහිර දෙසට දැමීමේ අවදානම

 


2 comments:

  1. වසර ගනනාවක නිහැඬියාවකින් පසුව මෙසේ නැවත ලියන්නට එක් වීම පිළිබඳව අපගේ බලවත් සතුට!
    ඔබගේ බ්ලොගය අපගේ සින්ඩියේ දක්වාඇත!
    මෙතෙක් එය පැවතියේ "පුරා වස්තු" කොලම යටතේ වසර 1-3 කාණ්ඩය ගොනුවේය. එය මේ මොහොතේ සිට "බ්ලොග් සඟරා" කොලමේ දක්වා ඇත! දැනට නොලියවෙන බ්ලොග් 848 ක් ඇතුළුව බ්ලොග් 1140ක් කරා යොමුවිය හැකි අපගේ සින්ඩියට ගොඩ වැදී බලන්න! අපගේ සින්ඩිය පිළිබඳව ඔබගේ බ්ලොගය තුලින් ප්‍රචාරයක් ලබා දෙන්නේනම් එය අපට මහත්වූ උපකාරයක් සේ දැනේ!

    ReplyDelete
  2. ස්තූතියි

    ReplyDelete

කියන්න තියෙන දෙයක් මෙතන ලියන්න..