කිතුනු සාහිත්‍ය පෝෂණය කළ ලේඛකයෝ


මම කියවපු ගොඩක් හොඳ ලිපියක් නිසා කට්ටිය එක්ක බෙදාගන්න හිතුව..

කිතුනු සාහිත්‍ය පෝෂණය කළ ලේඛකයෝ ගැන ඝැනගන්න කැමතිනන් පහත ලින්ක් එකෙන් ගිහින් මුලු ලිපියම කියවල බලන්න.”මගේ දේව කුමාරයෙනි, ඔබ උපන් වේලාවේ ඇති වුණු තනිවීම ඉතා ලොකුය කියා සිතුවෙමි. එසේ නමුත් දැන් ඔබ උකුත් වූ වේලාවේ ඇතුව තිබෙන ආත්තු නැතිකම ඊටත් වැඩිව තිබෙන්නේ වේ ද?  දුක්ප‍්‍රාප්ති ප‍්‍රසංගය -  ගොන්සාල්වෙස් පියතුමා


” ඕලු නෙළුම් නෙරිය රඟාලා - කිකිණි හඬන වලා නඟාලා
ගඟුල් තොටිල්ලේ මල් ඇතිරිල්ලේ - මගේ කුඩා ඔරුව හබල් ගා 

                                             මර්සලීන් ජයකොඩි පියතුමා.
No comments:

Post a Comment

කියන්න තියෙන දෙයක් මෙතන ලියන්න..