මූනු පොතේ වීරයෝ

මූනු පොතේ බිත්තිය දිහා බලපුවහම , මටත් ඉන්නව රට ජාතිය ආගම වෙනුවෙන් දිවි පුදන්න ලෑස්ති , වීර හදවත් තියෙන යාලුවො ටිකක්.

කව්ද මන්ද බිත්තියෙ බෙදාගෙන තිබ්බ අපූරු පින්තූරයක්.

එහි අදහස වුනේ

කන්දක් මුදුනට යාමට මාර්ග සිය ගනනක් තිබිය හැක,
ඒ සියල්ලක්ම යොමුවන්නේ කඳු මුදුන දෙසටමය.
එබැවින් ඔබ යන මාර්ගය කුමක්දැයි එතරම් වැදගත් නිවේ.

කන්ද වටේ දුවමින්, අනුන් යන මාර්ගය වැරදි බවත්, තමුන් තෝරාගත් මාවත හරිබවත් පවසමින් සිටින්නා කරනුයේ කාළය කාදැමීමක්ම පමනි.

පහලින් තියෙන්නෙ ඔය මම කිව්ව පින්තූරෙ.


1 comment:

කියන්න තියෙන දෙයක් මෙතන ලියන්න..