හිඟාකෑම


කාලයක් තිස්සේ පල්ලිය ඉදිරිපිට සිඟමන් යදිම යාචකයෙක් කාටත් සුපුරුදු දසුනක් වුනාලු. අසලින් යන සැමට තම අත දිගුකර යමක් ඉල්ලා සිටීම මොහුගේ පුරුද්ද වුනාලු.

මෙම පල්ලියට නිතර පැමිනෙන පුද්ගලයෙක් දිනක් මෙම සිඟමන් යැදීමේ වෙනසක් දැක්කලු. වෙනදා මෙන් නොව මෙම යාචකයා අත් දෙකම දික් කරමින් , වෙනදාටත් වඩා තම දුක කියමින් සිඟමනේ යෙදෙනවා ලු.

යාචකයාට කිට්ටුකරපු මෙම තැනැත්තා ඇසුවාලු " වෙනදාට එක අතක් දිගුකරමින් සිඟාකන ඔබ ඇයි මේ අද අත් දෙකම දිගුකරමින් වෙනදාටත් වඩා විලාප තියන්නේ ? " කියල.

සිඟන්නා උත්තර දුන්නා ලු " ව්‍යාපාරය සාර්ථක නිසා මම තවත් ශාකාවක් විවෘර්ත කලා .." කියල.


6 comments:

කියන්න තියෙන දෙයක් මෙතන ලියන්න..